Показаны профили с 1 по 7, всего найдено 7

Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Нові рішення в сучасних технологіях
Вісник НТУ «ХПІ». Серия: Информатика и моделирование
Вісник НТУ «ХПІ». Серия: Математичне моделювання в техніці та технологіях
Вісник НТУ «ХПІ». Серия: Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів
Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами
Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми механічного приводу
Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії

© 2017 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"