Не нашли в списке свой профиль?  Добавьте его сами!

Показаны профили с 26 по 50, всего найдено 1 322
Фамилия Имя Отчество Факультет Кафедра Scholar i i5 h h5 Scopus d i h
Дьомін Дмитро Олександрович Механіко-технологічний Ливарне виробництво - 623 548 16 16 7 38 5
Грабченко Анатолій Іванович Машинобудівний Інтегрованих технологій машинобудування 610 338 12 10 31 88 6
Арсеньєва Ольга Петрівна Інтегровані технології та хімічна техніка Інтегровані технології, процеси та апарати 585 512 14 12 43 221 10
Архієреєв Сергій Ігоревич Економічний Загальної економічної теорії 581 337 11 9
Махотіло Костянтин Володимирович Електроенергетичний Електричні станції 530 256 8 5 4 7 1
Ульєв Леонід Михайлович Інтегровані технології та хімічна техніка Інтегровані технології, процеси та апарати 483 299 10 9 26 66 4
Сахненко Микола Дмитрович Технології органічних речовин Фізичної хімії 479 386 11 9 56 90 5
Ведь Марина Віталіївна Технології неорганічних речовин Загальна та неорганічна хімія 475 383 11 9 46 82 5
Раскін Лев Григорович Економічна інформатика та менеджмент Комп'ютерного моніторингу і логістики 475 292 9 6 4 3 1
Косенко Олександра Петрівна Економічний Економіки та маркетингу 474 399 12 11
Курпа Лідія Василівна Інженерно-фізичний Прикладна математика 465 238 13 10 45 164 7
Малихін Сергій Володимирович Фізико-технічний Фізика металів та напівпровідників 462 271 11 8 46 287 10
Тавріна Тетяна Володимирівна Фізико-технічний Теоретичної та експериментальної фізики 442 185 11 6 19 191 8
Самородов Вадим Борисович Транспортного машинобудування Автомобіле- і тракторобудування 430 368 10 10
Кравченко Володимир Іванович Інші підрозділи НДПКІ "Молнія" 424 241 9 6 51 72 5
Мілих Володимир Іванович Електромашинобудівний Електричні машини 407 230 10 7 28 5 1
Сіра Оксана Володимирівна Економічна інформатика та менеджмент Комп'ютерного моніторингу і логістики 398 314 8 6 5 13 2
Жемеров Георгій Георгійович Електромашинобудівний Промислова і біомедична електроніка 385 324 9 8 19 2 1
Краснопольський Юрій Михайлович Технології органічних речовин Бiотехнологiя, біофізика та аналiтична хiмiя 382 192 10 8
Кононенко Ігор Володимирович Комп'ютерних наук і програмної інженерії Стратегічного управління 373 267 11 9 8 1 1
Власова Наталія Олексіївна Бізнес та фінанси Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності та фінансів 367 281 9 8
Резинкіна Марина Михайлівна Автоматика та приладобудування Теоретичні основи електротехніки 319 193 10 8 47 98 7
Бурлаєнко Вячеслав Миколайович Інженерно-фізичний Прикладна математика 314 290 11 11 14 210 8
Семенов Сергій Геннадійович Комп`ютерні та інформаційні технології Обчислювальна техніка та програмування 309 202 9 7
Болюх Володимир Федорович Електромашинобудівний Загальна електротехніка 296 211 9 7 33 34 2

© 2017 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"