Не нашли в списке свой профиль?  Добавьте его сами!

Показаны профили с 26 по 50, всего найдено 1 211
Фамилия Имя Отчество Факультет Кафедра Scholar i i5 h h5 Scopus d i h адрес
подтвержден
Архієреєв Сергій Ігоревич Економічний Загальної економічної теорії 479 264 10 8
Дубічинський Володимир Володимирович Німецький технічний Української, росiйської мов i прикладної лiнгвiстики 433 251 8 7
Арсеньєва Ольга Петрівна Інтегровані технології та хімічна техніка Інтегровані технології, процеси та апарати 432 369 12 9 43 205 10
Курпа Лідія Василівна Інженерно-фізичний Прикладна математика 424 211 13 9 45 159 7
Грабченко Анатолій Іванович Машинобудівний Інтегрованих технологій машинобудування 419 199 11 8 31 85 6
Тавріна Тетяна Володимирівна Фізико-технічний Теоретичної та експериментальної фізики 402 153 11 6 19 179 8
Малихін Сергій Володимирович Фізико-технічний Фізика металів та напівпровідників 401 221 10 8 44 269 10
Мілих Володимир Іванович Електромашинобудівний Електричні машини 368 195 10 8 26 3 1
Раскін Лев Григорович Економічна інформатика та менеджмент Комп'ютерного моніторингу і логістики 352 218 8 6 2 1 1
Ульєв Леонід Михайлович Інтегровані технології та хімічна техніка Інтегровані технології, процеси та апарати 350 168 8 6 22 65 4
Сіра Оксана Володимирівна Економічна інформатика та менеджмент Комп'ютерного моніторингу і логістики 326 254 8 6 4 11 1
Самородов Вадим Борисович Транспортного машинобудування Автомобіле- і тракторобудування 318 276 8 8
Кононенко Ігор Володимирович Комп'ютерних наук і програмної інженерії Стратегічного управління 300 209 10 8 8 0 0
Махотіло Костянтин Володимирович Електроенергетичний Електричні станції 299 131 7 4 4 7 1
Сахненко Микола Дмитрович Технології органічних речовин Фізичної хімії 297 221 8 7 48 46 3
Власова Наталія Олексіївна Бізнес та фінанси Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності та фінансів 293 212 8 7
Ведь Марина Віталіївна Технології неорганічних речовин Загальна та неорганічна хімія 292 217 8 7 41 39 3
Косенко Олександра Петрівна Економічний Економіки та маркетингу 284 238 10 8
Бурлаєнко Вячеслав Миколайович Інженерно-фізичний Прикладна математика 278 253 9 9 13 190 8
Жемеров Георгій Георгійович Електромашинобудівний Промислова і біомедична електроніка 277 227 8 7 19 2 1
Михайлов Ігор Федорович Фізико-технічний Фізика металів та напівпровідників 263 49 9 3 36 91 5
Велієв Ельдар Ісмаїлович Центр дистанційної освіти Проблемна лабораторія дистанційного навчання 262 51 8 5 38 100 7
Резинкіна Марина Михайлівна Автоматика та приладобудування Теоретичні основи електротехніки 251 154 9 7 46 87 6
Крамаренко Віктор Юрійович Технології органічних речовин Технології полiмерних композиційних матеріалів і покриттів 228 54 8 3 18 74 6
Кравченко Володимир Іванович Інші підрозділи НДПКІ "Молнія" 224 101 6 5 51 69 5

© 2017 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"