Не нашли в списке свой профиль?  Добавьте его сами!

Показаны профили с 76 по 100, всего найдено 1 454
Фамилия Имя Отчество Факультет Кафедра Scholar i i5 h h5 Scopus d i h
Погорєлов Микола Іванович Економічний Організації виробництва і управління персоналом 247 146 7 6
Крамаренко Віктор Юрійович Технології органічних речовин Технології полiмерних композиційних матеріалів і покриттів 246 49 8 3 18 96 7
Федорович Володимир Олексійович Машинобудівний Інтегрованих технологій машинобудування 246 154 7 6 18 31 3
Мельников Олег Станіславович Економічна інформатика та менеджмент Економічна кібернетика та маркетинговий менеджмент 241 106 4 4
Клімова Олена Михайлівна Технології органічних речовин Бiотехнологiя, біофізика та аналiтична хiмiя 239 191 8 7 3 3 1
Іглін Сергій Петрович Інженерно-фізичний Прикладна математика 233 133 5 3
Шаронова Наталія Валеріївна Соціально-гуманітарних технологій Інтелектуальнi комп'ютернi системи 232 129 8 5 5 1 1
Степанов Михайло Сергійович Машинобудівний Технологія машинобудування та металорізальні верстати 231 222 7 7
Заруба Віктор Якович Економічна інформатика та менеджмент Економічна кібернетика та маркетинговий менеджмент 229 115 7 4
Пантелят Михайло Гаррійович Електромашинобудівний Електричні апарати 227 90 9 6 11 45 4
Рущенко Ігор Петрович Соціально-гуманітарних технологій Соціології та політології 218 120 8 6
Бойко Анатолій Володимирович Енергомашинобудівний Турбінобудування 210 110 5 5 18 3 1
Бурега Валерій Васильович Соціально-гуманітарних технологій Соціології та політології 210 81 8 4
Давидов В’ячеслав Вадимович Комп`ютерні та інформаційні технології Обчислювальна техніка та програмування 209 111 9 6
Дзюбак Лариса Петрівна Інженерно-фізичний Прикладна математика - 208 50 8 4 12 97 6
Любарський Борис Григорович Транспортного машинобудування Електричний транспорт та тепловозобудування 207 180 7 7 3 1 1
Могилко Олена Вікторівна Бізнес та фінанси Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності та фінансів 207 131 7 6
Панасенко Сергій Валентинович Автоматика та приладобудування Радіоелектроніка - 207 63 8 4
Можаєв Олександр Олександрович Комп`ютерні та інформаційні технології Мультимедійні інформаційні технології та системи 196 73 7 5 1 0 0
Севрюкова Вікторія Анатоліївна Фізико-технічний Фізика металів та напівпровідників - 195 63 6 5 30 184 7
Посохов Ігор Михайлович Економічний Організації виробництва і управління персоналом 194 174 6 6
Акімов Олег Вікторович Механіко-технологічний Ливарне виробництво 192 92 8 5 10 3 1
Меньшикова (Ольховська) Світлана Іванівна Фізико-технічний Теоретичної та експериментальної фізики 191 128 4 4 1 10 1
Поспєлов Олександр Петрович Технології органічних речовин Фізичної хімії - 184 89 5 4 13 63 4
Омельяненко Віктор Іванович Транспортного машинобудування Електричний транспорт та тепловозобудування 182 108 7 5 5 8 2

© 2018 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"