Не нашли в списке свой профиль?  Добавьте его сами!

Показаны профили с 101 по 125, всего найдено 1 322
Фамилия Имя Отчество Факультет Кафедра Scholar i i5 h h5 Scopus d i h
Циганков Олександр Валерійович Технології органічних речовин Органічна хімія, біохімія та мікробіологія 149 101 7 5 17 99 6
Лазаренко Анатолій Григорович Фізико-технічний Загальна та експеріментальна фізика 148 81 4 3 18 112 3
Александрова Тетяна Євгенівна Комп'ютерних наук і програмної інженерії Системний аналіз і управління 145 93 7 5
Морачковський Олег Костянтинович Інженерно-фізичний Теоретична механіка 145 61 6 4 35 95 5
Тимченко Ірина Ігорівна Соціально-гуманітарних технологій Ділової іноземної мови та перекладу 144 31 6 3
Доброскок Володимир Ленінмирович Машинобудівний Інтегрованих технологій машинобудування - 143 75 5 4
Сучков Григорiй Михайлович Електромашинобудівний Прилади і методи неруйнівного контролю 143 75 6 4
Брагіна Людмила Лазарівна Технології неорганічних речовин Технологія кераміки, вогнетривів, скла та емалей 141 109 6 5 21 16 2
Парсаданов Ігор Володимирович Транспортного машинобудування Двигуни внутрішнього згоряння 141 95 5 5
Пігнастий Олег Михайлович Економічна інформатика та менеджмент Комп'ютерного моніторингу і логістики 137 98 6 5
Чугай Олег Миколайович Фізико-технічний Фізичне матеріалознавство для електроніки й геліоенергетики - 137 72 6 4
Шапорев Валерій Павлович Інтегровані технології та хімічна техніка Хімічна техніка та промислова екологiя 136 78 5 4
Манойленко Олександр Володимирович Економічний Економічного аналізу та обліку 135 102 7 6
Адашевський Володимир Михайлович Інженерно-фізичний Теоретична механіка 134 100 7 6
Ігнатюк Ольга Анатоліївна Соціально-гуманітарних технологій Педагогіка та психологія управління соціальними системами 133 114 5 5
Погорєлов Ігор Миколайович Економічний Економічного аналізу та обліку 130 89 3 3
Годлевський Михайло Дмитрович Комп'ютерних наук і програмної інженерії Програмна інженерія та інформаційні технології управління 129 75 7 5
Ляшенко Михайло Володимирович Інші підрозділи Інститут іоносфери 129 113 8 7 11 21 3
Григоров Отто Володимирович Машинобудівний Підйомно-транспортні машини і обладнання 128 97 6 6 3 0 0
Глухова Світлана В’ячеславівна Економічний Економіки та маркетингу 124 110 6 6
Львов Геннадій Іванович Інженерно-фізичний Динаміка та міцність машин 124 100 6 5 15 118 5
Пєтков Олександр Олександрович Фізико-технічний Інженерна електрофізика 124 68 6 5
Пугачов Роман Володимирович Комп`ютерні та інформаційні технології Інформатика та інтелектуальна власність 122 99 6 5
Клещев Микола Федосович Технології органічних речовин Бiотехнологiя, біофізика та аналiтична хiмiя 119 36 5 3 2 0 0
Горбунов Леонід Володимирович Технології органічних речовин Бiотехнологiя, біофізика та аналiтична хiмiя 118 65 5 4

© 2017 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"